HET COLLECTIEF VAN VRIJHEIDSJURISTEN  |  VRIJHEID IS NIET ONDERHANDELBAAR
 

TEGENOFFENSIEF

Het gaat goed fout met onze rechtstaat. Dat mag best gezegd worden. Van coronabeleid tot toeslagenaffaire, schendingen van de privacy door de overheid en meer. Op veel gebieden zien we een overheid die onze grond- en mensenrechten te eenvoudig opzij schuift. Burgers worden vermorzeld in de molens van de bureaucratie zonder correctie door de parlementaire tegenmacht, onafhankelijke rechtspraak en een kritische onderzoeksjournalistiek. Daartegen komt De Vrijheidsjurist in verzet.

HOE DE OVERHEID ONTSPOORT

EEN IMMORELE OVERHEID

De moraliteit en menselijke maat zijn steeds ook vaker zoek. Zonder moraliteit is elke rechtsstaat failliet en de Grondwet gereduceerd tot een papieren werkelijkheid. Zonder moreel kompas functioneert niks en niemand;  het parlement, de regering en de rechtspraak. Onze rechtstaat is dan als de keizer zonder kleren. Veel politici en bestuurders staan er al behoorlijk naakt bij. Slechts een kleine minderheid die het ziet. Het is enkel een kwestie van tijd, dan zullen steeds meer mensen het ook zien.

TUNNELVISIE

Alle waarschuwingen en tegengeluiden, zelfs ook van zeer respectabele wetenschappers en deskundigen, worden systematisch genegeerd. Ook de media kijken de andere kant op. We mogen inmiddels spreken van een tunnelvisie waarbij enkel nog naar diegenen geluisterd wordt die met de waan van deze tijd meegaan. Doe je niet mee dan word je uitgesloten, geridiculiseerd of gecanceld.

EEN GEPOLARISEERDE SAMENLEVING

Het leidt ook tot tweedeling in de samenleving. Daarin schuilt het grootste gevaar. Vooral het coronabeleid heeft laten zien hoe niemand daaraan ontkomt. Kabinet en parlement zijn daarvoor zwaar verantwoordelijk. Maar ook de rechtspraak als laatste anker van de rechtstaat laat los. Ze laat zich teveel meeslepen door de waan van deze tijd. Ze blijkt verre van voldoende in staat de handel en wandel van onze overheid kritisch te beoordelen en te corrigeren… en waar nodig te veroordelen. Het ontbreekt de rechtspraak ook aan bepaalde instrumenten om te kunnen ingrijpen. Zo mag de rechter wetten bijvoorbeeld niet toetsen aan de Grondwet, iets wat in de meeste andere landen wel kan.

Maar dan nog: het wordt vergeten dat de rechtsstaat er is om de burger te beschermen tegen de almacht van de overheid. Veel burgers worden daardoor verder in de marge van de maatschappij geduwd of gedreven, in zekere zin vogelvrij en schijnbaar rechteloos. Want het laatste anker van de rechtstaat – de rechtspraak dus – raakt ook aardig op dreef.

DE VIER ZUILEN VAN ONS OFFENSIEF

In beginsel hebben we een vrij gedegen en goed doordacht democratisch en rechtsbestel. Maar zodra de staatsrechtelijke instituties en andere tegenmachten zoals de media en kritische journalistiek het laten afweten, is dat bestel enkel nog een papieren werkelijkheid. Dan komen grond- en mensenrechten in gevaar. Dat zien we nu al gebeuren. De vier zuilen van ons offensief zijn daarom:

De Vrijheidsjurist zoekt debat en confrontatie in de publieke arena van TV- en radiostudio, (digitale) kranten en tijdschriften, workshops en bijeenkomsten. Zie ook ons YouTube-kanaal of de videorubriek op deze website.

De Vrijheidsjurist publiceert regelmatig artikelen en mediaproducties over actuele thema’s. Daarvoor gebruiken we vooral de sociale media. Een actueel overzicht van artikelen en publicaties staat hier.

De Vrijheidsjurist adviseert organisaties of groepen mensen over juridische thema’s die grond- en mensenrechten en essentiële vrijheden raken. Daarvoor hebben wij een Q&A die we regelmatig updaten.

De Vrijheidsjurist ondersteunt high profile rechtszaken tegen de Staat of voert deze zelf. Zie hier voor een actuele stand van zaken.

ONAFHANKELIJK

De Vrijheidsjurist is een onafhankelijke not-for-profit organisatie met een ideëel motief. Wij zijn op geen enkele wijze geaffilieerd of geassocieerd met een politieke partij of belangen-/pressiegroep. Onze missie is gericht op het verspreiden en realiseren van het gedachtegoed zoals dat in de Verklaring ter Bescherming van Essentiële Vrijheden van de Mens besloten ligt. Dat doen wij met het argument van wet en recht zoals dat juridisch, rechtsfilosofisch en historisch in ons bestel verankerd is.

Stichting De Vrijheidsjurist, KvK 83991697

© 2021 De Vrijheidsjurist