HET COLLECTIEF VAN VRIJHEIDSJURISTEN  |  VRIJHEID IS NIET ONDERHANDELBAAR
 

home > bibliotheek > artikel

DE POORTEN NAAR EEN TOTALITAIRE STAAN WAGENWIJD OPEN

Ghislen Nysten, september 2021

Niet iedere Nederlander kan tegenwoordig nog zeggen dat hij of zij in een vrij land leeft. De samenleving waarvan zij eerst deel uitmaakten is niet langer gelijkwaardig en dat vanwege een virus dat parasiteert op angst en wordt aangejaagd door onmenselijkheid.

En hoewel de stappen om het virus in te dammen op het eerste oog rechtvaardig lijken, muteren deze: van disproportioneel naar demoniserend en discriminerend zoekende naar  een zondebok. Hierdoor ontstaat er een land wat wordt bewoond door twee soorten burgers: één met grondrechten en één met verminderde grondrechten.

De Staat overschrijdt een grens door een deel van de bevolking uit te sluiten

Het feit dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking zal worden verstoten van volledige deelname aan de samenleving is een grens die de Staat niet mag overschrijden. Iedere Nederlander dient namelijk gelijkwaardig te worden behandeld. Dat de Staat rechtstreeks discriminatie toegepast is dan ook verwerpelijk.  

Eenmaal deze grens overgegaan wordt het steeds makkelijker om “ongevaccineerden” of een andere groep Nederlanders bij bepaalde sociale activiteiten uit te sluiten of het isolement te vergroten, zoals een verbod op het betreden van winkels, supermarkten of uitoefenen van sportactiviteiten. Het is immers eerder gedaan, dus waarom zou de Staat de maatregelen dan niet vaker inzetten, als deze in hun ogen effectief zijn?

Een Staat die grondrechten schendt is een potentieel gevaar voor iedereen

Een overheid die niet weg schuwt van het verstoten van haar inwoners en deze rechtstreeks discrimineert op basis van medische status schept een gevaarlijk precedent. Indien wij dat als samenleving toestaan, geven wij hen min of meer toestemming dit te herhalen wanneer zij dit nodig achten.

Wellicht zullen we dan de oudere medemens moeten verbieden auto te rijden, omdat zij statistisch gezien vaker ongelukken veroorzaken. Misschien zullen we rokers moeten uitsluiten van de samenleving, omdat zij de druk op ziekenhuizen vergroten. Nederland wordt dan gedicteerd door statistieken en modellen in plaats van fundamentele menselijke waarden. Hierdoor kan iedereen potentieel slachtoffer worden van de willekeur van de Staat.

En het waren juist onze grondrechten die ons ervoor behoeden dat dit gebeurt. Maar wanneer deze niets meer waard zijn loopt niet alleen de “ongevaccineerde” risico, maar elke Nederlander. Het is dan maar net wat de Staat “gevaarlijk” acht.

De Staat verklaart de oorlog aan de eigen bevolking

Hoewel momenteel een klein deel van de bevolking het primaire slachtoffer zal zijn van deze uitsluiting sijpelen de effecten door tot in de haarvaten van de samenleving. De Staat verklaart niet alleen de oorlog tegen ongevaccineerden, maar ook tegen hun directe omgeving; vrienden, familie, kennissen. Een psychologisch oorlogsvoering wel te verstaan. Ook zij zullen zien dat mensen binnen hun eigen kring niet langer welkom zijn in de maatschappij.

Van kwaad naar erger

Laten we inzien dat dit systeem begint met het uitsluiting bij kleine sociale activiteiten, maar kan eindigen in het weren van Nederlanders in essentiële voorzieningen. En ondanks dat men zal roepen dat de maatregelen worden ingezet op basis van modellen, moeten we voorkomen dat ons land geregeerd zal worden op basis van cijfers en ‘specialisten’. Indien we dat toelaten komt Nederland stapje voor stapje dichterbij een totalitaire technocratie waarin de Staat en de bevolking lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Waar menselijkheid niet langer de maatstaf is, maar waar vastgeroeste modellen en statistieken diep doordringen tot iedere handeling van het individu.

Sta nooit toe dat de samenleving zich laat leiden door angst en onmenselijkheid

Het gaat niet om de vraag hoe we een virus dienen te bestrijden. Het gaat om de vraag of wij een nog groter en gevaarlijker virus toestaan onze samenleving kapot te maken. Vraag jezelf af of jij mee wil werken aan een systeem dat tot onmenselijkheid leidt.

Wees solidair met je medemens en besef dat je dat niet alleen voor de ander doet, maar ook voor jezelf aangezien elke Nederlander een potentieel slachtoffer kan worden van willekeur. Nooit mag je jouw bewegingsvrijheid laten afhangen van een gunst aan de staat. Buig daarom niet voor een QR-code en spreek je uit tegen ontmenselijking.

Want de Staat is misschien wel vergeten dat wij de jure nog in een democratische rechtsstaat leven, maar menig Nederlander weet dat eerbiediging van de mensheid ons hoogste goed is. Ga daarom de strijd aan.

Weiger gehoor te geven aan onmenselijkheid.

Weiger gehoor te geven aan angst.

Weiger gehoor te geven aan de Totalitaire Staat. 

Geef alleen gehoor aan menselijkheid.

Stichting De Vrijheidsjurist, KvK 83991697


© 2021 De Vrijheidsjurist